Het Waterlaboratorium waakt over de kwaliteit van drinkwater

Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek. Wij doen dit vooral voor de drinkwaterbedrijven Dunea Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. Ook ondersteunen wij zorginstellingen, ziekenhuizen, universiteiten, gemeenten en de offshore industrie bij het bewaken van hun drinkwater.

Wij voldoen aan alle internationale kwaliteitsnormen met betrekking tot waterkwaliteit. Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L404) en zijn een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend drinkwaterlaboratorium. Jaarlijks nemen wij ongeveer 65.000 watermonsters. Deze analyseren wij op microbiologische, hydrobiologische, organische en anorganische parameters.


Onderzoek + Advies = H2O + IQ

Het Waterlaboratorium analyseert niet alleen, maar geeft ook advies. Onze toxicologen, biologische-, chemische-, en waterkwaliteitsadviseurs vertalen gedegen testresultaten naar concrete adviezen. Zo staan wij onze klanten met raad en daad bij en zorgen wij ervoor dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Drinkwater is het best gecontroleerde voedingsmiddel van Nederland. Dat jij je dorst kunt lessen door het water direct uit de kraan te drinken, is deels te danken aan Het Waterlaboratorium. Wij zijn met onze monsternemers dag in dag uit onderweg om watermonsters te nemen en te analyseren. Zo leveren wij onze bijdrage aan de bewaking van de hoogstaande kwaliteit van zowel het drinkwater als het distributienet.

Dit alles doen wij aan de hand van wettelijk vastgelegde parameters zoals zware metalen, waaronder lood, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en bacteriën. Maar onze moederbedrijven, de drie drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet, gaan veel verder. In hun opdracht speuren we met de nieuwste screeningstechnieken naar vrijwel alle denkbare bedreigingen. Mede daardoor is de kwaliteit van Nederlands drinkwater zo ongekend hoog.


Jouw zorg is ook onze zorg

De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water tot en met de watermeter en hebben in de periode tot 2005 alle bekende loden leidingen verwijderd. Het aantal resterende gevallen van loden leidingen van drinkwaterbedrijven is zeer beperkt. Het gaat landelijk in totaal om ongeveer 1500 leidingen, op de ruim 8 miljoen aansluitingen in Nederland.

Voor de binnen-installatie vanaf de watermeter zijn eigenaars zelf verantwoordelijk. Bij huurwoningen is de eigenaar van de woning verantwoordelijk. Toch komen er dagelijks telefoontjes bij de drinkwaterbedrijven binnen van verontruste gebruikers die willen weten of zij lood in het drinkwater hebben. Om hen te helpen heeft Het Waterlaboratorium in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet besloten particulieren de mogelijkheid te bieden een betrouwbare en geaccrediteerde lood-in-water test te laten uitvoeren.

Wij bieden je op onze website deze service aan. Let wel op: vaak is een loodanalyse niet nodig en hoef je het geld hiervoor niet te besteden. Wil je erachter komen wat in jouw geval het beste is? Doe dan onze Lood-in-water test. Blijkt er na het doen van de test dat er geen loden leidingen bij jou in huis aanwezig zijn, maar blijf je toch ongerust? Dan heb je nog steeds de mogelijkheid om jouw drinkwater te laten analyseren.