Interpretatie resultaten lood-in-water test

Wij vergelijken de maximale loodafgifte in jouw binnenhuisinstallatie met de wettelijke vastgestelde veiligheidswaarde voor lood. Dit is vanaf december 2022 vastgesteld op 5 µg/l volgens het (nieuwe) Drinkwaterbesluit. Deze waarde is bedoeld om een veilig niveau voor een gemiddelde week vast te stellen waarin de leidingen door het dagelijkse gebruik regelmatig worden gespoeld.


Interpretatie lood in water test

Bij de lood-in-water test willen we echter niet de gemiddelde blootstelling vaststellen. We willen juist de loden leidingen opsporen. Daarom bemonsteren we na 6 tot 8 uur stilstand. Hierdoor is de loodafgifte aan het water namelijk maximaal. Het resultaat is dan ook de maximale concentratie of ‘hoogste-waarde’ die in jouw leidingen zal voorkomen. Voor deze test is de waarde dus een veel te strenge waarde om aan te toetsen. Het is echter wel een goede ‘actiewaarde’ voor de aanwezigheid van loden leidingen. Hier dien je bij de interpretatie van de meetresultaten van de lood-in-water test rekening mee te houden.

  • Groter dan 5 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat je water geschikt is om te drinken. Voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding drinken, en jonge kinderen tot en met zeven jaar wordt aangeraden binnenshuis ander drinkwater of flessenwater te drinken. Kinderen vanaf acht jaar en volwassenen kunnen het kraanwater uit loden leidingen wel drinken, zolang het niet heel veel is. De vuistregel hiervoor is maximaal één liter water voor kinderen tot drie liter water voor volwassenen. Het is daarbij wel belangrijk dat de leidingen na lange stilstand (ongeveer acht uur) ongeveer twee minuten doorgespoeld worden voordat het gebruikt wordt.

Heb ik loden leidingen? Het is zeer waarschijnlijk dat er loden leidingen op jouw locatie aanwezig zijn.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Ja. Spoel de leidingen voor gebruik even kort door. Na een langere periode van stilstand (ongeveer acht uur) is het verstandig om ongeveer twee minuten door te spoelen.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Ja. De beste oplossing is een erkende installateur te benaderen om de loden leidingen te laten vervangen.
 

  • Tussen de 2 en 5 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Het water kan gedronken worden. Het is wel verstandig de leidingen na lange stilstand (ongeveer acht uur) ongeveer twee minuten door te spoelen. Het resultaat kan gezien worden als de maximale concentratie die in jouw installatie zal voorkomen. Het monster is namelijk na lange stilstand (6 tot 8 uur) genomen. Zelfs in dit hoogste-waarde scenario is je loodwaarde nog onder de veilige actiewaarde van 10 µg/l.

Heb ik loden leidingen? Onwaarschijnlijk. De loodwaarde is verhoogd, maar het water voldoet zelfs bij maximale loodafgifte aan de actiewaarde. Je kunt het water dus gewoon drinken. Het is onwaarschijnlijk dat de verhoging wordt veroorzaakt door restjes loden leiding. Mogelijk zijn er kleine onderdelen in jouw installatie aanwezig die lood afgeven. Dit is volgens de wetgeving toegestaan.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Bij nieuwe waterleidingen of kranen is het advies gedurende drie maanden het kraanwater eerst twee minuten door te spoelen als de leiding langere tijd (ongeveer acht uur) niet is gebruikt. Het doorspoelwater kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoonmaken, WC doorspoelen of planten water geven. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de leiding zonder doorspoelen gebruikt worden. 

Moet ik mijn installatie laten controleren? Ja. Je kunt zelf controleren of de onderdelen in de installatie een Kiwa Water Mark Keurmerk hebben. Indien dit niet het geval is wordt aangeraden deze te (laten) vervangen.

  • Kleiner dan 2 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Je kunt het water gewoon drinken.

Heb ik loden leidingen? Zeer onwaarschijnlijk. Deze waarde is namelijk erg laag. Onder de 2 µg/l gaan we ervan uit dat er geen loden leidingen zijn op jouw locatie. De binneninstallatie heeft praktisch geen invloed op het loodgehalte. Het resultaat voldoet zelfs bij maximale loodafgifte ruim aan de actiewaarde voor lood in drinkwater. Dat betekent dat er gewoon water uit de kraan gedronken kan worden.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Nee, er is geen actie noodzakelijk.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Nee, een controle is niet noodzakelijk.


Wil je nog meer weten over de interpretatie van jouw meetresultaat?
 

Lees het hier