Hoe meet je lood in water?

Wil je weten wat de concentratie lood in je drinkwater is? Dan moet je het lood in je drinkwater meten. De hoeveelheid lood hangt af van de tijd dat het water heeft stil gestaan in een drinkwaterleiding waarin eventueel loden onderdelen aanwezig zijn. Hoe langer het water heeft stilgestaan, hoe hoger de concentratie lood zal zijn. Maar hoe meet je lood in water?

Voor het creëren van een “worst case scenario” is het belangrijk dat het drinkwater zo lang mogelijk in de leiding heeft stil gestaan. Dit is ’s morgens vroeg voordat iemand water heeft gebruikt of aan het einde van een werkdag als niemand thuis is geweest. Het drinkwater moet in ieder geval minimaal 6 uur hebben stil gestaan. We leggen het hele proces hieronder uit.

De monstername

  • Zet de literfles met blauwe dop klaar bij de keukenkraan en pak het invulformulier erbij.
  • Noteer datum en tijdstip waarop je het watermonster neemt op het invulformulier. Bij meerdere monsters dient ook de locatie, sublocatie en eventueel het adres te worden ingevuld.
  • Neem het watermonster van de keukenkraan. Houdt de fles onder de kraan, draai de keukenkraan open en vang het water direct op. Let op, het is belangrijk dat je koud water gebruikt. Zorg ervoor dat de mondopening van de fles de kraan niet aanraakt. Vul de fles tot aan de rand waar het schroefdraad begint. Draai de kraan dicht.
  • Draai de dop stevig op de fles.
  • Stop de fles en het invulformulier terug in de verpakking en sluit deze goed af met tape.
  • Plak de meegeleverde retoursticker over jouw adresgegevens.
  • Lever het pakketje af op een Post NL verzamelpunt bij jou in de buurt.


De analyse

Heb je een monster van jouw drinkwater genomen? Dan wordt het pakketje met het monster afgeleverd op ons laboratorium. Deze wordt dezelfde dag nog aangemeld in ons Laboratorium Informatiesysteem (LIMS). Op dit moment vervalt je recht op herroeping.

Het monster wordt gemeten met een ICP-MS (Inductief Gekoppeld Plasma Massa Spectrometer). Deze methode is gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294 en is geaccrediteerd.

Een Inductief Coupled Plasma is een evenwichtstoestand van een sterk geïoniseerd gas. De temperatuur van dit plasma bedraagt ongeveer 6700 °C. Wanneer een oplossing in het plasma wordt gebracht zal het lood al dan niet via een ionisatiestap worden geëxciteerd en worden gemeten. De rapportagegrens van lood is 0,5 microgram per liter.

Wanneer alle controleblanco’s en controlestandaarden aan de gestelde eisen voldoen wordt het resultaat van het monster ingevoerd. Dit resultaat wordt nogmaals door een vakspecialist gecontroleerd waarna het resultaat wordt gevalideerd en gerapporteerd.

Hoe meet je lood in water
Foto ICP-MS


Het resultaat

Het meetrapport geeft aan hoeveel microgram lood er per liter in het drinkwater is gevonden. Microgram per liter wordt ook wel geschreven als µg/l. Hier leggen wij uit hoe je het resultaat van de lood-in-water test kunt interpreteren:

Interpreteren meetresultaten