Lood in water testen

Wie zijn wij?

Loodinwatertesten.nl is een initiatief van Het Waterlaboratorium in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Het Waterlaboratorium bewaakt voor deze bedrijven de kwaliteit van het drinkwater. Als geaccrediteerde (RvA: L404) instantie is Het Waterlaboratorium bovendien een autoriteit op het gebied van drinkwateronderzoek. We geven je ook eerlijk advies wanneer een analyse niet nodig is. De analysemethode die we toepassen is zeer gevoelig en kan kleine hoeveelheden lood betrouwbaar detecteren. Als je voor de lood-in-water test kiest, laten wij je op onze website duidelijk zien wat het analyseresultaat betekent en welke vervolgstappen je kunt nemen. Onze aanpak sluit naadloos aan bij het 'Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen' welke door het RIVM, mede op basis van onze ervaringen, is opgesteld. 

Nieuwe wettelijke normwaarde voor lood!

Vanaf december 2022 is in het nieuwe drinkwaterbesluit van kracht geworden en is de normwaarde voor lood verlaagd van 10 µg/l naar 5 µg/l. Dit is het gevolg van een aanpassing van Europese wetgeving die stelt dat in een periode van 15 jaar de concentraties lood aan de tap niet hoger mag zijn dan 5 µg/l. In Nederland kiest men niet voor een overgangstermijn maar is de streefwaarde direct als normwaarde ingevoerd. Voor het opsporen van loden leidingen hebben we daarom de actiewaarde ook verlaagd van 10 µg/l naar 5 µg/l.    

Hoe kun je lood in water testen?

Vroeger gebruikte men lood in waterleidingen. Sinds 1960 is het verboden om loden leidingen aan te leggen. Deze leidingen kunnen namelijk kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Het gevolg hiervan is dat mensen een te hoge inname van lood hebben. Ook mensen in woningen met nieuwe leidingen en/of kranen kunnen, wanneer deze niet goed zijn doorgespoeld, een te hoge concentratie lood binnen krijgen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen. Het is mogelijk tot maximaal 6 monsters per opdracht te bestellen. Wil je weten of er lood in jouw drinkwater zit? Wij helpen je graag deze vraag te beantwoorden.

Lees meer

Wat gaat het
mij kosten?
1e monster
€ 45,-
+ € 6,50 verzendkosten
2e monster
€ 38,50
+ elk volgend monster
Maximaal 6 monsters per opdracht
Vraag de lood-in-water test aan
 

Materiaalsoorten waterleiding op een rij

Hoe herken je een loden leiding? Standaard kan je bij je drinkwaterinstallatie PVC, koperen of loden leidingen tegenkomen. Het grootste deel van de waterleidingen zit onder de vloer of in de muur. Controleer daarom als eerste bij de watermeter of er nog loden leidingen zitten in of naar jouw huis. Een loden leiding herken je aan kleur (de leiding is dan donkerblauw of grijs van kleur) én aan het doffe geluid als je er met een lepel er tegenaan tikt. Een koperen leiding is juist rood of groenachtig. 

Bekijk onderstaande video van het waterbedrijf Dunea om te controleren of jouw waterleiding van lood is.

Lood
Waterleiding van lood (bron: Oasen)
Koper
Waterleiding van koper (bron: Oasen)
PVC
Waterleiding van PVC (bron: Oasen)

Hoe herken ik loden waterleidingen?

Video Url

Hoe nu verder?

Lood-in-water-test

Check of een lood-in-water test zinvol is.

Met een korte check helpen wij je antwoord te geven op de vraag of een lood-in-water test zinvol is.

Pakket Ontvangen

Je ontvangt de lood-in-water test.

Als je een lood-in-water test bij ons aanvraagt, ontvang je van ons een pakket met daarin één of meerdere monsterflessen, een instructie hoe je een drinkwatermonster moet nemen en hoe je deze kosteloos kunt terugsturen naar ons laboratorium.

E-mail

Je ontvangt de resultaten per e-mail.

Kijk op deze website wat de resultaten van de lood-in-water test in je e-mail betekenen en welke vervolgacties je kunt uitvoeren.

Vragen over lood in water

De loodconcentratie bij een bepaald tappunt hangt af van de vraag waar de loden leidingen zich bevinden in het gebouw. Zit de leiding dichtbij het tappunt, dan zal lood direct in de eerste hoeveelheid water aanwezig zijn wanneer de kraan wordt gebruikt. Wanneer deze verder weg zit, komt de piekconcentratie mogelijk pas later. De concentratie lood neemt weer af op het moment dat het totale volume van de drinkwaterinstallatie is doorstroomd (maar neemt nog wel lood op uit loden leidingen).

De loodconcentratie bij een bepaald tappunt hangt af van de vraag waar de loden leidingen zich bevinden in het gebouw. Zit de leiding dichtbij het tappunt, dan zal lood direct in de eerste hoeveelheid water aanwezig zijn wanneer de kraan wordt gebruikt. Wanneer deze verder weg zit, komt de piekconcentratie mogelijk pas later. De concentratie lood neemt weer af op het moment dat het totale volume van de drinkwaterinstallatie is doorstroomd (maar neemt nog wel lood op uit loden leidingen). Al het stilstaande water is dan vervangen door water dat direct uit de drinkwaterleidingen van het waterbedrijf komt.

  • Woningen

Drinkwaterinstallaties in woningen hebben een volume tussen de 1 en 4 liter (Brouwer et al, 2018). Uit het onderzoek van Brouwer in Den Haag bleek dat één watermonster van 1 liter in de meeste gevallen volstond om de aanwezigheid van loden leidingen aan te tonen. Een tweede monster leverde geen extra informatie op die tot een andere conclusie leidde met betrekking tot de aan- of afwezigheid van lood. Indien het eerste monster een lage concentratie lood bevatte, bevatte het tweede monster ook altijd een lage concentratie. Bij duidelijk verhoogde concentraties (> 10 µg/l) was het tweede monster ook altijd duidelijk verhoogd. We adviseren daarom om in woningen een monster van één liter te nemen. Kies daarvoor het tappunt dat het meest wordt gebruikt voor de consumptie van kraanwater (meestal de keukenkraan).

Afwijkende situatie; extra tappunten

Bemonster eventueel extra tappunten in geval van grote woningen (met een drinkwaterinstallatie met een volume van meer dan 4 liter) en met meerdere tappunten waar veel wordt geconsumeerd.

  • Scholen, kinderdagverblijven en andere grote gebouwen met meerdere tappunten

Grote gebouwen hebben grote en vaak complexe drinkwaterinstallaties. Daarom is het noodzakelijk om monstername uit te voeren op alle tappunten waar het water gedronken wordt. Voorbeelden zijn: keukenkraan, drinkwaterfonteintje, tappunt in een klaslokaal. Per tappunt wordt 1 liter water getapt.

In bijzondere situaties zoals een aantal kraantjes op een rij, heeft het geen toegevoegde waarde om deze allemaal individueel te bemonsteren. Er kan dan volstaan worden met het eerste of laatste kraantje. Het is van belang om de afwegingen bij de monstername te bespreken met de gebouweigenaar en bij twijfel eventueel een installateur te raadplegen. Tevens is het aan te bevelen om een goede administratie van de monstername in een logboek bij te houden, met bijvoorbeeld een foto per tappunt en motivatie van de gemaakte keuzes.

Wij vergelijken de maximale loodafgifte in uw binnenhuisinstallatie met de wettelijke vastgestelde veiligheidswaarde voor lood van 5 µg/l uit het drinkwaterbesluit. Deze normwaarde is bedoeld om een veilig niveau voor een gemiddelde week vast te stellen waarin de leidingen door het dagelijkse gebruik regelmatig worden gespoeld. Bij de ‘lood-in-watertest’ willen we niet de weekgemiddelde blootstelling vaststellen maar willen we loden leidingen opsporen. Daarom bemonsteren we na 6-8 uur stilstand zodat de loodafgifte aan het water maximaal is.

Wij vergelijken de maximale loodafgifte in uw binnenhuisinstallatie met de wettelijke vastgestelde veiligheidswaarde voor lood van 5 µg/l uit het drinkwaterbesluit. Deze normwaarde is bedoeld om een veilig niveau voor een gemiddelde week vast te stellen waarin de leidingen door het dagelijkse gebruik regelmatig worden gespoeld. Bij de ‘lood-in-watertest’ willen we niet de weekgemiddelde blootstelling vaststellen maar willen we loden leidingen opsporen. Daarom bemonsteren we na 6-8 uur stilstand zodat de loodafgifte aan het water maximaal is. Het resultaat is dan ook de maximale concentratie of ‘hoogste-waarde’ die in uw installatie zal voorkomen. Voor deze test is de normwaarde dus een veel te strenge waarde om aan te toetsen; het is echter wel een goede ‘actiewaarde’ voor de aanwezigheid van loden leidingen. Hier dient u bij de interpretatie van de meetresultaten rekening mee te houden.


  • Groter dan 5 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat uw water geschikt is om te drinken. Voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding drinken, en kinderen tot en met zeven jaar wordt aangeraden binnenshuis ander drinkwater of flessenwater te drinken. Kinderen vanaf acht jaar en volwassenen kunnen het kraanwater uit loden leidingen wel drinken, zolang het niet heel veel is. Maximaal één liter voor kinderen tot drie liter voor volwassenen. Het is daarbij nodig de leidingen na lange stilstand (ongeveer acht uur) ongeveer twee minuten door te spoelen.

Heb ik loden leidingen? Zeer waarschijnlijk. Het is zeer waarschijnlijk dat er loden leidingen op uw locatie aanwezig zijn.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Ja. Spoel de leidingen voor gebruik even door en na een langere periode van stilstand (ongeveer acht uur) is het verstandig ongeveer twee minuten door te spoelen.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Ja. De beste oplossing is een erkende installateur te benaderen om de loden leidingen te laten vervangen.


  • Tussen de 2 en 5 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Het water kan gedronken worden. Het is wel verstandig de leidingen na lange stilstand (ongeveer acht uur) ongeveer twee minuten door te spoelen. Het resultaat kan gezien worden als de maximale concentratie die in uw installatie zal voorkomen. Het monster is  namelijk na lange stilstand (6-8 uur) genomen. Zelfs in dit hoogste-waarde geval is uw loodwaarde nog onder de veilige actiewaarde van 5 µg/l (die voor een weekgemiddelde blootstelling geldt).

Heb ik loden leidingen? Onwaarschijnlijk. De loodwaarde is verhoogd maar het water voldoet zelfs bij maximale loodafgifte aan de actiewaarde. U kunt het water dus gewoon drinken. Het is onwaarschijnlijk dat de verhoging wordt veroorzaakt door restjes loden leiding. Mogelijk zijn er kleine onderdelen in uw installatie aanwezig die lood afgeven. Dit is volgens de wetgeving toegestaan.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Bij nieuwe waterleidingen of kranen is het advies gedurende drie maanden het kraanwater eerst twee minuten door te spoelen als de leiding langere tijd (ongeveer acht uur) niet is gebruikt. Het doorspoelwater kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoonmaken, WC doorspoelen of planten water geven. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de leiding zonder doorspoelen gebruikt worden. 

Moet ik mijn installatie laten controleren? Ja. U kunt zelf controleren of de onderdelen in de installatie een Kiwa Water Mark Keurmerk hebben. Indien dit niet het geval is wordt aangeraden deze te (laten) vervangen.


  • Kleiner dan 2 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? U kunt het water gewoon drinken.

Heb ik loden leidingen? Zeer onwaarschijnlijk. Deze waarde is namelijk erg laag. Onder de 2 µg/l gaan we ervan uit dat er geen loden leidingen zijn op uw locatie. De binneninstallatie heeft praktisch geen invloed op  het loodgehalte. Het resultaat voldoet zelfs bij maximale loodafgifte ruim aan de actiewaarde voor lood in drinkwater. Dat betekent dat er gewoon water uit de kraan gedronken kan worden.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Nee. Er is geen actie noodzakelijk.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Nee. Een controle is niet noodzakelijk.

Controleer altijd eerst de spam-box van je e-mail provider. Als je de e-mail niet hebt ontvangen, kun je ons altijd mailen.

Het is mogelijk dat onze e-mail in de spam-box van je e-mail provider is terecht gekomen. Controleer daarom eerst of je daar de e-mail kunt vinden. Is dit niet het geval? Dan kun je altijd contact met ons opnemen door ons te mailen.

Nieuwe waterleidingen kunnen tijdelijk lood afgeven. Het is belangrijk om het water eerst een bepaalde tijd door te spoelen.

Nieuwe waterleidingen kunnen tijdelijk lood afgeven. Bij nieuwe waterleidingen is het advies het kraanwater eerst twee minuten door te spoelen als de leiding langere tijd (ongeveer acht uur) niet is gebruikt. Het doorspoelwater kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoonmaken, WC doorspoelen of planten water geven. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de leiding zonder doorspoelen gebruikt worden. 

Nieuwe kranen kunnen tijdelijk lood afgeven. Daarom is het belangrijk om de kraan eerst een bepaalde tijd open te zetten.

Nieuwe kranen kunnen tijdelijk lood afgeven. Bij nieuwe kranen is het advies de kraan eerst tien seconden open te zetten voordat het water gedronken wordt. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de kraan zonder doorspoelen gebruikt worden.

Er zijn verschillende eigenschappen waaraan je loden en koperen leidingen kunt herkennen.

Het grootste deel van de waterleidingen zit onder de vloer of in de muur. Controleer daarom als eerste bij de watermeter of er in of naar je huis nog loden leidingen zitten. Een loden leiding herken je aan de donkerblauw-grijze kleur van de leiding én aan het doffe geluid als je er met een lepel tegenaan tikt. Een koperen leiding is rood of groenachtig.     

Bekijk het filmpje van waterbedrijf Dunea om te controleren of jouw waterleiding van lood is.