Lood in water

Wie zijn wij?

Loodinwatertesten.nl is een initiatief van Het Waterlaboratorium in samenwerking met de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Het Waterlaboratorium bewaakt voor deze bedrijven de kwaliteit van het drinkwater en is als geaccrediteerde instantie een autoriteit op het gebied van drinkwateronderzoek. We geven je ook eerlijk advies wanneer een analyse niet nodig is. De analysemethode die we toepassen is zeer gevoelig en kan kleine hoeveelheden lood betrouwbaar detecteren. Als je voor de lood-in-water test kiest, laten wij je op onze website duidelijk zien wat het analyseresultaat betekent en welke vervolgstappen je kunt nemen.

Hoe komt lood in water?

Vroeger gebruikte men lood in waterleidingen. Sinds 1960 is het verboden om loden leidingen aan te leggen. Deze leidingen kunnen namelijk kleine looddeeltjes loslaten en zo in het drinkwater terecht komen. Het gevolg hiervan is dat mensen een te hoge inname van lood hebben. Ook mensen in woningen met nieuwe leidingen en/of kranen kunnen, wanneer deze niet goed zijn doorgespoeld, een te hoge concentratie lood binnen krijgen. Dit kan schadelijk zijn voor je gezondheid. Daarom is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen. Wil je weten of er lood in jouw drinkwater zit? Wij helpen je graag deze vraag te beantwoorden.

Lees meer

 

Materiaalsoorten waterleiding op een rij

Hoe herken je een loden leiding? Standaard kan je bij je drinkwaterinstallatie PVC, koperen of loden leidingen tegenkomen. Het grootste deel van de waterleidingen zit onder de vloer of in de muur. Controleer daarom als eerste bij de watermeter of er nog loden leidingen zitten in of naar jouw huis. Een loden leiding herken je aan de donkerblauw-grijze kleur van de leiding én aan het doffe geluid als je er met een lepel ertegenaan tikt. Een koperen leiding is juist rood of groenachtig. 

Bekijk onderstaand filmpje van het waterbedrijf Dunea om te controleren of jouw waterleiding van lood is.

Lood
Waterleiding van lood (bron: Oasen)
Koper
Waterleiding van koper (bron: Oasen)
PVC
Waterleiding van PVC (bron: Oasen)

Hoe herken ik loden waterleidingen?

Video Url

Hoe nu verder?

Lood-in-water-test

Check of een lood-in-water test zinvol is.

Met een korte check helpen wij je antwoord te geven op de vraag of een lood-in-water test zinvol is.

Pakket Ontvangen

Je ontvangt de lood-in-water test.

Als je een lood-in-water test bij ons aanvraagt, ontvang je van ons een pakket met daarin een monsterfles, een instructie hoe je een drinkwatermonster moet nemen en hoe je deze kosteloos kunt terugsturen naar ons laboratorium.

E-mail

Je ontvangt de resultaten per e-mail.

Kijk op deze website wat de resultaten van de lood-in-water test in je e-mail betekenen en welke vervolgacties je kunt uitvoeren.

Vragen over lood in water

Wij vergelijken de maximale loodafgifte in uw binnenhuisinstallatie met de wettelijke vastgestelde veiligheidswaarde voor lood van 10 µg/l uit het drinkwaterbesluit. Deze normwaarde is bedoeld om een veilig niveau voor een gemiddelde week vast te stellen waarin de leidingen door het dagelijkse gebruik regelmatig worden gespoeld. Bij de ‘lood-in-watertest’ willen we willen we niet de weekgemiddelde blootstelling vaststellen maar willen we loden leidingen opsporen. Daarom bemonsteren we na 6-8 uur stilstand zodat de loodafgifte aan het water maximaal is.

Wij vergelijken de maximale loodafgifte in uw binnenhuisinstallatie met de wettelijke vastgestelde veiligheidswaarde voor lood van 10 µg/l uit het drinkwaterbesluit. Deze normwaarde is bedoeld om een veilig niveau voor een gemiddelde week vast te stellen waarin de leidingen door het dagelijkse gebruik regelmatig worden gespoeld. Bij de ‘lood-in-watertest’ willen we willen we niet de weekgemiddelde blootstelling vaststellen maar willen we loden leidingen opsporen. Daarom bemonsteren we na 6-8 uur stilstand zodat de loodafgifte aan het water maximaal is. Het resultaat is dan ook de maximale concentratie of ‘hoogste-waarde’ die in uw installatie zal voorkomen. Voor deze test is de normwaarde dus een veel te strenge waarde om aan te toetsen; het is echter wel een goede ‘actiewaarde’ voor de aanwezigheid van loden leidingen. Hier dient u bij de interpretatie van de meetresultaten rekening mee te houden.


 • Groter dan 10 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat uw water geschikt is om te drinken. Voor zwangere vrouwen, zuigelingen die flesvoeding drinken, en kinderen tot en met zeven jaar wordt aangeraden binnenshuis ander drinkwater of flessenwater te drinken. Kinderen vanaf acht jaar en volwassenen kunnen het kraanwater uit loden leidingen wel drinken, zolang het niet heel veel is. Maximaal één liter voor kinderen tot drie liter voor volwassenen. Het is daarbij nodig de leidingen na lange stilstand (ongeveer acht uur) ongeveer twee minuten door te spoelen.

Heb ik loden leidingen? Zeer waarschijnlijk. Het is zeer waarschijnlijk dat er loden leidingen op uw locatie aanwezig zijn.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Ja. Spoel de leidingen voor gebruik even door en na een langere periode van stilstand (ongeveer acht uur) is het verstandig ongeveer twee minuten door te spoelen.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Ja. De beste oplossing is een erkende installateur te benaderen om de loden leidingen te laten vervangen.


 • Tussen de 5 en 10 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? Het water kan gedronken worden. Het is wel verstandig de leidingen na lange stilstand (ongeveer acht uur) ongeveer twee minuten door te spoelen. Het resultaat kan gezien worden als de maximale concentratie die in uw installatie zal voorkomen. Het monster is  namelijk na lange stilstand (6-8 uur) genomen. Zelfs in dit hoogste-waarde geval is uw loodwaarde nog onder de veilige actiewaarde van 10 µg/l (die voor een weekgemiddelde blootstelling geldt).

Heb ik loden leidingen? Onwaarschijnlijk. De loodwaarde is verhoogd maar het water voldoet zelfs bij maximale loodafgifte aan de actiewaarde. U kunt het water dus gewoon drinken. Het is onwaarschijnlijk dat de verhoging wordt veroorzaakt door restjes loden leiding. Mogelijk zijn er kleine onderdelen in uw installatie aanwezig die lood afgeven. Dit is volgens de wetgeving toegestaan.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Bij nieuwe waterleidingen of kranen is het advies gedurende drie maanden het kraanwater eerst twee minuten door te spoelen als de leiding langere tijd (ongeveer acht uur) niet is gebruikt. Het doorspoelwater kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoonmaken, WC doorspoelen of planten water geven. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de leiding zonder doorspoelen gebruikt worden. 

Moet ik mijn installatie laten controleren? Ja. U kunt zelf controleren of de onderdelen in de installatie een Kiwa Water Mark Keurmerk hebben. Indien dit niet het geval is wordt aangeraden deze te (laten) vervangen.


 • Tussen de 2 en 5 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? U kunt het water gewoon drinken.

Heb ik loden leidingen? Onwaarschijnlijk. De loodwaarde is iets verhoogd maar het water voldoet zelfs bij maximale loodafgifte aan de actiewaarde. U kunt het water dus gewoon drinken. Het is onwaarschijnlijk dat de verhoging wordt veroorzaakt door restjes loden leiding. Mogelijk zijn er kleine onderdelen in uw installatie aanwezig die lood afgeven. Dit is volgens de wetgeving toegestaan.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Nee. Er is geen actie noodzakelijk.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Nee. Een controle is niet noodzakelijk.


 • Kleiner dan 2 µg/l

Kan ik mijn water veilig drinken? U kunt het water gewoon drinken.

Heb ik loden leidingen? Zeer onwaarschijnlijk. Deze waarde is namelijk erg laag. Onder de 2 µg/l gaan we ervan uit dat er geen loden leidingen zijn op uw locatie. De binneninstallatie heeft praktisch geen invloed op  het loodgehalte. Het resultaat voldoet zelfs bij maximale loodafgifte ruim aan de actiewaarde voor lood in drinkwater. Dat betekent dat er gewoon water uit de kraan gedronken kan worden.

Moet ik mijn leidingen spoelen? Nee. Er is geen actie noodzakelijk.

Moet ik mijn installatie laten controleren? Nee. Een controle is niet noodzakelijk.

Controleer altijd eerst de spam-box van je e-mail provider. Als je de e-mail niet hebt ontvangen, kun je ons altijd mailen.

Het is mogelijk dat onze e-mail in de spam-box van je e-mail provider is terecht gekomen. Controleer daarom eerst of je daar de e-mail kunt vinden. Is dit niet het geval? Dan kun je altijd contact met ons opnemen door ons te mailen.

Nieuwe waterleidingen kunnen tijdelijk lood afgeven. Het is belangrijk om het water eerst een bepaalde tijd door te spoelen.

Nieuwe waterleidingen kunnen tijdelijk lood afgeven. Bij nieuwe waterleidingen is het advies het kraanwater eerst twee minuten door te spoelen als de leiding langere tijd (ongeveer acht uur) niet is gebruikt. Het doorspoelwater kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoonmaken, WC doorspoelen of planten water geven. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de leiding zonder doorspoelen gebruikt worden. 

Nieuwe kranen kunnen tijdelijk lood afgeven. Daarom is het belangrijk om de kraan eerst een bepaalde tijd open te zetten.

Nieuwe kranen kunnen tijdelijk lood afgeven. Bij nieuwe kranen is het advies de kraan eerst tien seconden open te zetten voordat het water gedronken wordt. Na drie maanden is het lood nagenoeg verdwenen en kan de kraan zonder doorspoelen gebruikt worden.

Een te hoge loodconcentratie kan schadelijk zijn voor verschillende groepen in onze bevolking.

Uit onderzoek van het RIVM en de Gezondheidsraad blijkt dat een te hoge loodconcentratie schadelijk kan zijn voor kinderen tot en met zeven jaar, ongeboren kinderen en zuigelingen die flesvoeding krijgen. Een verhoogde loodinname kan onder andere leiden tot een afname van het IQ. 

Voor nadere informatie rondom gezondheidseffecten verwijzen we je door naar de GGD in je regio.

Er zijn verschillende bemonsteringsmethoden mogelijk. Grofweg zijn er drie typen te onderscheiden.

Het is belangrijk te melden dat er verschillende bemonsteringsmethoden mogelijk zijn. Grofweg zijn er drie typen te onderscheiden:

 • Worst-case bemonstering. Bedoeld om de aanwezigheid van loden leidingen in de binnenhuisinstallatie aan te tonen. Het monster (1 liter) wordt genomen nadat het water ca. 6 uur heeft stil gestaan in de leiding.
   
 • Wettelijke bemonstering. Bedoeld om te toetsen of wordt voldaan aan de norm voor de weekgemiddelde blootstelling aan lood van 10 µg/l (wordt op termijn verlaagd naar 5 µg/l). Het monster (1 liter) wordt op een willekeurig tijdstip op de dag genomen zonder dat de kraan is voorgespoeld.
   
 • Bemonsteren na (lang) doorstromen. Bedoeld om het aangeleverde water te bemonsteren. De leiding wordt net zo lang doorgespoeld totdat er een constante temperatuur wordt waargenomen, op dat moment wordt het water zoals het door het drinkwaterbedrijf wordt aangeleverd bemonsterd en is de invloed van de binnenhuisinstallatie zo klein mogelijk.
   

In de "Hebiklood"-box zit een instructie voor de eerste methode, dus voor het aantonen of er loden leidingen aanwezig zijn.